Черняков Володимир Володимирович

Черняков Володимир Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент

e-mail: chern-volod@ukr.net

Освіта:

– у 1995 році закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фізична культура» та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури;

– у 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури засобами педагогічних ситуацій» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у спеціалізованій Вченій раді із захисту дисертацій Національної академії внутрішніх справ МВС України, м. Київ, у 2012 році на підставі рішення Атестаційної колегії присуджено науковий ступінь кандидат педагогічних наук,

– у 2014 році присвоєно вчене звання доцента.

Навчальні дисципліни: «Фізичне виховання».

Наукова діяльність:

– фізичне виховання;

– професійна компетентність фахівців з фізичного виховання;

– здоров’я людини.

Всього опубліковано 48 наукових та навчально-методичних праць, з них 6 навчальних посібників та 23 статті у фахових виданнях.

Основні публікації:

  1. ЧерняковВ.В., Желізний М.М. Гімнастика та методика її викладання (курс лекцій): [навч. посібник] – Чернігів: ЧНПУ, 2017. – 264 с.
  2. ЧерняковВ.В., Желізний М.М., Литвин Т.С. Гімнастична термінологія: [навч. посібник] – Чернігів: ЧНПУ, 2016. – 128 с.
  3. ЧерняковВ.В. Термінологія загальнорозвивальних вправ: [довідник] – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – 156 с.
  4. Черняков В.В. Загальнорозвивальні вправи у режимі дня дошкільнят: [навч. посіб.] – Чернігів: ЧНПУ, 2013. – 236 с.
  5. Черняков В.В., Желізний М.М. Загальнорозвивальні вправи з м’ячем у школі: [навч. посіб.] – Чернігів: ЧНПУ, 2012. – 116 с.
  6. Ємець О.Й., Черняков В.В. Практикум з професійних ситуацій: [навч. посіб.] – Чернігів: ЧНПУ, 2010. – 156 с.
ВгоруВгору