Історична довідка

Історія кафедри починається з відкриття у 1969 році у стародавньому м. Чернігові нового навчального закладу – Чернігівського юридичного технікуму з підготовки юристів, соціальних працівників та бухгалтерів. Цього ж року була створена циклова комісія з фізичного виховання.

З 7 грудня 1994 року змінено статус та назву Чернігівського юридичного технікуму на Чернігівський юридичний коледж.

Знову створюється циклова комісія з фізичного виховання та рада колективу фізкультури, які у тісній співпраці взаємодіють з  дирекцією, комсомольською та профспілковою організаціями.

Фізичне виховання виступає як засіб соціального становлення особистості, вдосконалення професійно-значущих якостей майбутнього спеціаліста, як засіб управління фізичним розвитком людини, здатності до високопродуктивної праці та відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих.

Проведення ранкової зарядки, фізкультурних пауз, «Дня здоров’я», «Дня бігуна», конкурсу «Нумо, козаченьки!», походів по місцях слави рідного краю, велопробігів, походів на байдарках, лижних походів, легкоатлетичних пробігів і багато іншого стало невід’ємною частиною повноцінного студентського життя.

Учні, студенти технікуму, коледжу неодноразово стають переможцями та призерами багатьох змагань.

У 1999 році введено в дію спортивно-оздоровчий комплекс, який разом із стадіоном забезпечують всі умови для якісного проведення занять з фізичного виховання та спортивних секцій.

Кафедра фізичного виховання, як окремий структурний підрозділ, була заснована у 2004 навчальному році після утворення Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці.

У 2011 році у зв’язку з реорганізацією інституту шляхом приєднання до Чернігівського державного технологічного університету кафедра фізичного виховання змінила назву на кафедру оздоровлення та реабілітації.

У 2013 році Чернігівським державним технологічним університетом отримано ліцензію на підготовку фахівців на базі кафедри оздоровлення та реабілітації освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної форми навчання в галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 6.010203 «Здоров’я людини».

У 2016 році у зв’язку з реорганізацією кафедра оздоровлення та реабілітації змінила назву на кафедру фізичної реабілітації.

Керівниками кафедри в різні роки були:

1969-1973 рр. – Котляр Володимир Якович;

1973-1974 рр. – Генераленко Алла Андріївна;

1974-1975 рр. – Панфілець Степан Григорович;

1975-1994 рр. – Гапонько Анатолій Іванович;

1994-2004 рр. – Гапонько Анатолій Іванович, Заслужений вчитель України;

2004-2013 рр. – Гапонько Анатолій Іванович, Заслужений вчитель України;

2013 -2016 рр. – Осадчий Олександр Васильович, доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту;

2016 р. – Зайцев Володимир Олексійович, доцент, кандидат педагогічних наук.

На сьогодні кафедра забезпечує освітній процес на двох бакалаврських ОПП “Фізична терапія, ерготерапія” та “Фітнес та рекреація”.

Протягом навчання студенти мають можливість підвищувати індивідуальну спортивно-технічну майстерність відвідуючи спортивно-оздоровчі секції з волейболу, баскетболу, футболу, настільного тенісу, атлетичної гімнастики, аеробіки, бадмінтону та брати участь у спортивних, спортивно-масових та оздоровчих заходах.

Підвищення рівня фізичної підготовленості, оволодіння системою спеціальних знань, рухових умінь і навичок забезпечують психофізичну готовність майбутніх спеціалістів до професійної діяльності, дають їм змогу активно застосовувати засоби і методи фізичної культури і спорту для підтримання високої працездатності та творчої активності, впроваджувати здоровий образ життя, фізичну культуру і спорт у повсякденну практику.

ВгоруВгору