Історична довідка

Історія кафедри починається з відкриття у 1969 році у стародавньому м. Чернігові нового навчального закладу – Чернігівського юридичного технікуму з підготовки юристів,соціальних працівників та бухгалтерів. Цього ж року була створена циклова комісія з фізичного виховання.

З 7 грудня 1994 року змінено статус та назву Чернігівського юридичного технікуму на Чернігівський юридичний коледж.

Знову створюється циклова комісія з фізичного виховання та рада колективу фізкультури, які у тісній співпраці взаємодіють з  дирекцією, комсомольською та профспілковою організаціями.

Фізичне виховання виступає як засіб соціального становлення особистості, вдосконалення професійно-значущих якостей майбутнього спеціаліста, як засіб управління фізичним розвитком людини, здатності до високопродуктивної праці та відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих.

Проведення ранкової зарядки, фізкультурних пауз, «Дня здоров’я», «Дня бігуна», конкурсу «Нумо, козаченьки!», походів по місцях слави рідного краю, велопробігів, походів на байдарках, лижних походів, легкоатлетичних пробігів і багато іншого стало невід’ємною частиною повноцінного студентського життя.

Учні, студенти технікуму, коледжу неодноразово стають переможцями та призерами багатьох змагань.

У 1999 році введено в дію спортивно-оздоровчий комплекс, який разом із стадіоном забезпечують всі умови для якісного проведення занять з фізичного виховання та спортивних секцій.

Кафедра фізичного виховання, як окремий структурний підрозділ, була заснована у 2004 навчальному році після утворення Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці.

У 2011 році у зв’язку з реорганізацією інституту шляхом приєднання до Чернігівського державного технологічного університету кафедра фізичного виховання змінила назву на кафедру оздоровлення та реабілітації.

У 2013 році Чернігівським державним технологічним університетом отримано ліцензію на підготовку фахівців на базі кафедри оздоровлення та реабілітації освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної форми навчання в галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 6.010203 «Здоров’я людини».

У 2016 році у зв’язку з реорганізацією кафедра оздоровлення та реабілітації змінила назву на кафедру фізичної реабілітації.

Керівниками кафедри в різні роки були:

1969-1973 рр. – Котляр Володимир Якович;

1973-1974 рр. – Генераленко Алла Андріївна;

1974-1975 рр. – Панфілець Степан Григорович;

1975-1994 рр. – Гапонько Анатолій Іванович;

1994-2004 рр. – Гапонько Анатолій Іванович, Заслужений вчитель України;

2004-2013 рр. – Гапонько Анатолій Іванович, Заслужений вчитель України;

2013 -2016 рр. – Осадчий Олександр Васильович, доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту;

2016 р. – Зайцев Володимир Олексійович, доцент, кандидат педагогічних наук.

На сьогодні кафедра забезпечує навчальний процес на трьох факультетах університету: юридичному, соціальної роботи, життєдіяльності, природокористування і туризму та напряму підготовки «Здоров’я людини».

Протягом навчання студенти мають можливість підвищувати індивідуальну спортивно-технічну майстерність відвідуючи спортивно-оздоровчі секції з волейболу, баскетболу, футболу, легкої атлетики, настільного тенісу, атлетичної гімнастики, аеробіки, регбі-7, стрільби з лука, плавання та туризму, брати участь у спортивних, спортивно-масових та оздоровчих заходах.

Підвищення рівня фізичної підготовленості, оволодіння системою спеціальних знань, рухових умінь і навичок забезпечують психофізичну готовність майбутніх спеціалістів до професійної діяльності, дають їм змогу активно застосовувати засоби і методи фізичної культури і спорту для підтримання високої працездатності та творчої активності, впроваджувати здоровий образ життя, фізичну культуру і спорт у повсякденну практику.

Підготовка фахівців з фізичної реабілітації дозволить вирішити нагальну потребу в кваліфікованих фахівцях, спроможних не тільки вирішувати питання відновлювально-реабілітаційного порядку, але й добиватися того, щоб здоровий спосіб життя став основою життєдіяльності кожного громадянина, а особливо молоді.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

ВгоруВгору