Навчально-методичні матеріали

Загальна теорія здоров’я : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» та спеціальностей 227 «Фізична реабілітація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Фізична терапія, ерготерапія: методичні вказівки до виконання та захисту випускної кваліфікаційної роботи бакалавра

Основи фізичної реабілітації: методичні вказівки до виконання курсової роботи

Теорія та методика фізичного виховання: методичні вказівки до виконання курсової роботи

Фізіологія людини та патофізіологія: методичні вказівки до виконання курсової роботи

Щоденник практики

Титульний аркуш звіту про проходження практики

ВгоруВгору