Навчально-методичні матеріали

Фізична терапія, ерготерапія: методичні вказівки до виконання та захисту випускної кваліфікаційної роботи бакалавра

Основи фізичної реабілітації: методичні вказівки до виконання курсової роботи

Теорія та методика фізичного виховання: методичні вказівки до виконання курсової роботи

Фізіологія людини та патофізіологія: методичні вказівки до виконання курсової роботи

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з анатомії людини.

Завдання для самоконтролю з анатомії людини.

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Фізіологія людини та патофізіологія».

Щоденник для лабораторних робіт з дисципліни «Фізіологія людини та патофізіологія».

Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи з дисципліни «Фізіологія людини та патофізіологія».

Питання до поточного та модульного контролю з дисципліни «Фізіологія людини та патофізіологія».

Питання до екзамену з дисципліни «Загальний масаж».

ВгоруВгору