Горобей Микола Петрович

gorobejГоробей Микола Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент

e-mail: gorobey.100@ukr.net

Освіта:

– 1980 р. ‒ закінчив навчання в Чернігівському державному педагогічному інституті ім. Т.Г.Шевченка по спец. ‒ фізичне виховання; кваліфікація ‒ учитель фізичного виховання.

– 1994 р. ‒ Інститут педагогіки АПН України ‒ захистив дисертацію канд. пед. наук, спец. ‒ 13.00.01 (теорія та історія педагогіки).

– 2001 р. ‒ Чернігівський державний технологічний університет ‒ присвоєно вчене звання доцента, спец. ‒ фізичне виховання.

Навчальні дисципліни: «Загальна теорія здоров’я», «Фізичне виховання».

Наукова діяльність:

– фізичне виховання;

– ЗСЖ, здоров’я студентів.

Всього опубліковано 54 наукових та навчально-методичних праць. З 2009 р. 18 статей опубліковано у фахових виданнях ВАК (з них 16 одноособових), які відповідають обраній темі дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук «Методична система формування самозбережувальної поведінки студентів» (13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я), яка затверджена в НАПН України (Протокол № 8 від 15.12.2015 р.).

ВгоруВгору