Загальна інформація

«Здоров’я людини»

Кафедра оздоровлення та реабілітації

Галузь знань: 0102 “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”

Кваліфікаційний рівень: бакалавр з основ здоров’я людини (бакалавр напряму «Здоров’я людини»).

Нормативний термін навчання: чотири роки для денної форми навчання.

Витяг

Випускова кафедра оздоровлення та реабілітації

Сьогодні навчальний та навчально-тренувальний процеси на кафедрі здійснюють 12 висококваліфікованих фахівців, серед яких вісім штатних (три кандидати наук, доценти, три старші викладачі, з яких один Заслужений вчитель України, два асистенти, з яких один готується до захисту кандидатської дисертації) та чотири викладачі-сумісники (доктор психологічних наук, два кандидати медичних наук, доценти та один старший викладач).

Викладачі кафедри професійно поєднують навчальну роботу зі спортивно-масовою та науковою. На кафедрі працюють спортивно-оздоровчі секції з волейболу, баскетболу, футболу, легкої атлетики, настільного тенісу, атлетичної гімнастики, аеробіки, факультативних занять з плавання та туризму, проводяться спортивно-масові та оздоровчі заходи. Студенти беруть участь у міських, обласних та всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту і гідно відстоюють честь університету, посідаючи призові місця.

Підготовка студентів

Підготовка фахівців напряму 6.010203 «Здоров’я людини» здійснюється з метою забезпечення лікувально-оздоровчих та спортивно-оздоровчих закладів висококваліфікованими фахівцями, які мають знання інноваційного характеру, поглиблені спеціальні уміння, досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення професійних завдань у галузі збереження і зміцнення здоров’я людини, проведення реабілітаційної роботи з людьми з особливими потребами та інвалідами.

Підготовка майбутніх фахівців проводиться спираючись на вітчизняний та міжнародний досвід. Бакалаври вивчають дисципліни медико-біологічного та соціально-психологічного спрямування, теорії і методики фізичного виховання, оволодівають знаннями, уміннями та навичками організації лікувальної фізичної культури, фізичної реабілітації різних нозологій, методами масажної техніки, управління спеціалізованими оздоровчими групами, закладами і SPA-центрами.

Після отримання диплома бакалавра випускники можуть продовжити навчання й здобути освітній рівень «спеціаліст» галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» зі спеціальності 7.01020302 «Фізична реабілітація».

Перспективи після навчання

Бакалаври з фізичного виховання та основ здоров’я можуть працювати в навчально-реабілітаційних центрах системи освіти, закладах системи соціального захисту населення, спеціалізованих дитячих дошкільних закладах та спеціальних групах у дитячих дошкільних установах, спеціальних групах загальноосвітніх та спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, позашкільних закладів, реабілітаційних центрах курортів, санаторіїв, профілакторіїв, реабілітаційних центрах державного управління та місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з оздоровленням та реабілітацією, у відомствах, на підприємствах, в організаціях різних форм власності, де використовується праця фахівців з основ здоров’я.

Відповідно до інструктивних документів випускники цього напряму можуть займати посади керівника підприємства, установи, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, інструктора-методиста з фізичної культури, викладача предмета «Основи здоров’я», вчителя-реабілітолога, консультанта з питань здорового способу життя, масажиста, фахівця з фізичної реабілітації, інструктора оздоровчо-спортивного туризму та обраного виду спорту.

Інформаційний лист

ВгоруВгору